Leta 1728 je bil v časopisu Boston Gazette v Združenih državah Amerike objavljen članek o učitelju Calebu Philippu, ki je uvedel novo metodo »shorthand« kot predhodnico izobraževanja na daljavo.  Učencem je omogočil tedenski študij lekcij prek pošte. Za začetnika izobraževanja na daljavo pa velja Isaac Pitman od leta 1840 dalje. Za komunikacijo z učenci in podajanje povratne informacije o znanju je uporabljal pošto. Poleg pošte se je za izobraževanje na daljavo v drugi polovici 19. stoletja začel uporabljati tudi telefon, v začetku 20. stoletja se je uveljavil radio in v 20. letih 20. stoletja še televizija. V 80. letih 20. stoletja je vodilno vlogo prevzela informacijska komunikacijska tehnologija, ki jo ima še danes.

Izobraževanje na daljavo je uveljavljeno od primarne, sekundarne do univerzitetne stopnje izobraževanja.

Danes prevladujejo v izobraževanju na daljavo naslednje oblike:

  • MOOC (massive open online courses) ‒ gre za množično virtualno izobraževanje ter interaktivno sodelovanje podprto z IKT;
  • SPOC (small private online cources) – gre za virtualno izobraževanje v manjših skupinah, kombinirano je s klasičnim izobraževanjem;
  • SMOC (synchronous massive online cources) – množično izobraževanje na daljavo, a se od študentov zahteva, da so v delu virtualnega izobraževanja prisotni vsi;
  • SSOC (synchronous private online cources) – število študijskih mest je omejeno, zahteva se tudi, da so v delu virtualnega učenja prisotni vsi študenti.

V Sloveniji se izobraževanje na daljavo izvaja od leta 2000, in sicer DEMO, online študij, ki ga v okviru univerzitetnega izobraževanja DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije iz Maribora. Pri tem uporablja spletno učno okolje Blackboard. Primer izvedbe za nek predmet obsega uvod v predmet (uvodna navodila in cilji), Gradivo za študij, Primeri nalog, forum, blog, online test, anketa o izvedbi predmeta.

Primer študija na daljavo iz tujine pa predstavlja Univerza Athabasca iz Kanade, ki ga izvaja že od leta 1972 za popotnike, zaposlene v arktičnem območju, vojake in humanitarce, športnike. Prostor in čas študija sta prilagojena študentom, kar omogoča individualizacijo. Podporo študentom nudijo usposobljeni učitelji – predavatelji in mentorji/tutorji (skrbniki). Univerza redno objavlja urnike in gradiva za online študij. Gradiva obsegajo učbenike in e-učbenike, delovne zvezke, laboratorijske komplete, vodnike po študiju, spletne vire (avdio, video viri idr.), priročnike, priporočene urnike ipd.

Viri

Izobraževanje na daljavo. Dostopno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education, dostop: 20. 12. 2018.

DOBA, online študij. Dostopno na: https://www.doba.si/visja-strokovna-sola/online-studij, dostop: 20. 12. 2018.

Athabasca, online programs, cources, professional development. Dostopno na: https://www.athabascau.ca/programs-courses/, dostop: 20. 12. 2018.

(Skupno 811 obiskov, današnjih obiskov 1)